Företagshälsovård Stockholm - många fördelar

Om du äger ett företag så har du säkerligen också hört talats om företagshälsovård i Stockholm och fått olika erbjudanden kring detta. Du har säkert också, som många andra, valt att ignorera dessa och gjort det med en motivering om att A) det kostar en massa pengar och B) att din personal - och du - mår bra.

Gör man detta så sticker man på många sätt ner huvudet i sanden. Med företagshälsovård i Stockholm kan man få tydliga svar och upptäcka en massa problem i tid - innan de blir allvarliga och innan de börjar föra med sig en massa kostnader.

Stress och stillasittande skapar risker

Idag så lever många i riskzonen för många sjukdomar. Dels så handlar det om att vi i västvärlden idag inte alls rör på oss i den utsträckning vi borde göra. Vi har idag en massa bekvämligheter som saknades förr och våra arbeten sker till stor del stillasittande.

Våra kroppar däremot, de är fortfarande byggda för rörelse. Den rörelsen får vi inte längre naturligt - den måste adderas via exempelvis besök på gym och annat.

Kombineras detta dessutom med en sämre kosthållning och med den stress som idag räknas som en folksjukdom - ja, då ser man också att riskerna för exempelvis diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och för utbrändhet och depressioner ökar.

Identifiera risker och arbeta med förändringar

Det är också därför som företagshälsovård i Stockholm blir så viktig: man tar prover, man gör undersökningar och man samtalar med varje individ om hur denne lever - och mår.

Svaren kan leda till stora förändringar i livsstil och där du som arbetsgivare även kan ges en massa värdefulla nycklar kring hur du kan skapa en sundare, mindre stressfull arbetsmiljö där exempelvis rörelse och motion uppmuntras - exempelvis genom friskvårdsbidrag - på ett naturligt sätt.

Företagshälsovård i Stockholm är, baserat på allt detta, inte att räkna som någon kostnad. Tvärtom: det kan visa sig vara en av de viktigaste investeringar ditt företag tagit. Du får friska och välmående anställda som arbetar i en sund, stimulerande arbetsmiljö. Med detta kommer också en högre prestation och en bättre omsättning.

23 Mar 2023


.