En introduktion till tatueringsborttagning med laser

Efterfrågan på att ta bort tatueringar växer fort. Du som funderar på att ta bort en tatuering är alltså långt ifrån ensam. På bara några år har tekniken för tatueringsborttagning utvecklats mycket snabbt. Fortfarande är det dock betydligt enklare att skaffa en tatuering än att få den borttagen.

Hur bra resultatet kommer att bli just för dig är svårt att svara på. Det kan bero på hur stor tatueringen är, vilken färg den är gjord i och var på kroppen den sitter. I den här texten kan du läsa om hur tatueringsborttagning fungerar.

Dessa faktorer spelar in för det slutgiltiga resultatet

Nästan alla tatueringar går att behandla, även om vissa tatueringar är lättare och andra lite svårare. Det är klokt att inte gå till kliniken med alldeles för höga förväntningar på slutresultatet. Detta gäller särskilt om tatueringen sitter djupt, har många färger och är gjord på händer eller fötter.

Kräver flera behandlingar

Att ta bort en tatuering tar ofta flera veckor, och flera månader innan det slutgiltiga resultatet visar sig. En vanlig tatueringsborttagning kan bestå av mellan sex till tolv behandlingstillfällen innan önskade resultat uppnås. Därtill krävs ett enskilt besök för konsultation och undersökning utöver de andra tillfällena.

Allt eftersom tekniken utvecklas reduceras behandlingstiderna. I dagsläget krävs det dock fortfarande flertalet behandlingar för att nå de resultat man önskar sig. Man bör räkna med att det dessa behandlingar görs under fyra månader till ett års tid. Det finns en metod som kalls för R20-metoden, som innebär att man gör mellan två till fyra sessioner med 20 minuters mellanrum under ett och samma besök hos kliniken. Den har visat sig reducera behandlingstiden något.

Läs mer här

4 Aug 2017


.