Enkel plastikkirurgi som fillers i Linköping.

Vad är fillers inom plastikkirurgin och när använder man fillers i Linköping? Vilka är de som använder fillers och varför väljer man att använda fillers för att korrigera sin kropp?

Utseende är inte bara ett sätt att identifiera varandra. Det ger så mycket mer känslor och information som man kanske både är medveten om och inte är medveten om. En annan människas utseende kan göra att man blir attraherad eller obekväm, glad eller ledsen. Man kan känna igen sig eller känna ett avstånd. Och det är känslor som man inte kan styra över. Precis likadant är det med känslan för det egna utseendet. Det kan finnas någon detalj eller ett område av kroppen som andra kanske inte reagerar på eller som de kanske till och med tycker är fint. Men om man själv irriterar sig på det eller mår dåligt av det, så är det svårt att styra över sina känslor. Och om det då är något som en plastikkirurg enkelt kan åtgärda med till exempel fillers, så är det många som passar på att göra det.

kvinna får botox gjort

Varför väljer man fillers?

Fillers betyder något som fyller och det är precis det som fillers gör. Det kan vara rynkor som man vill släta ut eller någon del av kroppen som kanske är insjunken av någon anledning. Kroppar är olika redan från födseln men det sker också förändringar genom tiden på grund av åldrande, viktförändringar, barnafödande, olyckor och beroende på hur man sköter om sin kropp. Många kan till exempel behöva fylla ut partier på kroppen efter en kraftig viktnedgång, där huden kanske blivit slapp. Men den vanligaste användningen av fillers i Linköping, och andra platser, är i ansiktet. Oftast är det rynkor som uppstått på grund av ålder som man vill släta ut för att få ett yngre utseende. Eller så kanske man vill fylla på i kinder eller läppar för ökad fyllighet.

Vad är fillers?

När man använder sig av fillers så är de vanligast att man använder Juvéderm eller Restylane. Båda är icke-animaliska produkter av hyaluronsyra och förs in under huden med hjälp av en spruta. En annan möjlighet att släta ut rynkor är botox, men till skillnad från fillers så är det ett nervpåverkande preparat som gör en påverkan på kroppen istället för att fylla ut. Fett från en del av kroppen kan också användas för att fylla ut på en annan del. 

2 May 2020


.