Hårtransplantation och de risker som finns

Det är främst två olika metoder som används för hårtransplantationer - STRIP-metoden och FUE-metoden. Oaktat vilken av dessa två metoder man använder, får riskerna med en hårtransplantation anses vara tämligen små. Oavsett hur små riskerna är, är det dock viktigt att man som patient är väl införstådd med eventuella komplikationer som kan uppstå under ingreppet.

Svullnad

Det är vanligt att man får en svullnad efter en hårtransplantation. Särskilt vanligt är det om hårtransplantationen har varit omfattande. Har man gjort en mindre behandling finns följaktligen också en lägre risk för att svullnaden uppstår.

Svullnaden lägger sig alltid inom en veckas tid, men kan under den tiden få ditt ansikte att se upplåst eller plufsigt ut. Det är viktigt att känna till att det här är helt normalt, inget farligt och att det endast varar en kortare tid. Det är också viktigt att man inte sover på mage dagen efter en operation. Detta eftersom svullnaden då kan leda till blåmärken, som dock går över ungefär när svullnaden gör det.

Ärr

Om du har behandlats enligt STRIP-metoden föreligger en viss risk för ärrbildning i områdena där håret har hämtats, något som kan komma att behöva åtgärdas. Vanligtvis görs detta genom att använda sig av FUE-metoden och sätta hår i ärret och på så vis dölja det. Det är inte ovanligt att det istället åtgärdas med ärrplastik. Hur stor risken är för att få fula ärr beror på en rad olika faktorer. Genom att gå till en erfaren kirurg minimeras i alla fall riskerna kraftigt.

Förändrad känsel

Känseln i bakhuvudet kan kännas annorlunda och lite konstig efter en hårtransplantation. När kirurgen tar ut en hudremsa kapas också flera tusen nervtrådar i ditt underhudsfett. Under ungefär sex månader efter ingreppet kan patienten komma att uppleva vad som brukar beskrivas som en frigolitkänsla i de bakre delarna av huvudet.

Att känseln sedan successivt återkommer är en naturlig del i läkningsprocessen. Att i någon grad drabbas av känselbortfall är mycket vanligt och i praktiken inget större problem för de flesta patienterna. Det viktiga är att man är införstådd med det innan man genomgår hårtransplantation.

Det slutgiltiga resultatet tar tid

Det är också viktigt att man är införstådd med att det slutgiltiga resultatet inte kommer att visa sig på en gång. Omedelbart efter att ingreppet utförts går de transplanterade hårsäckarna in en slags vilofas, vilket får som följd att håret från de nya säckarna kommer att ramla av till en början. Det är först efter ungefär ett halvår, kanske till och med lite längre än så, som håret har hunnit växa tillräckligt för att det slutgiltiga resultatet ska kunna ses.

15 Oct 2017


.