Risker vid rumplyft

Precis som med alla andra kirurgiska ingrepp finns det vissa risker förenade med att göra ett rumplyft. Dessa risker är dock små, och att några allvarliga komplikationer skulle ske för patienten är osannolikt. I huvudsak är det fettsugningsmomentet som kan anses vara mest riskabelt. Läs mer här om rumplyft.

Risker med fettsugning

Själva fettsugningen (och till viss mån även injektioner av det utvunna fettet) är det som kan innebära viss risk för patienten. När det gäller rumplyft är riskerna dock små, eftersom en avgörande faktor är hur mycket fett det är som vinns ut. Vid rumplyft utvinns normalt förhållandevis lite fett, åtminstone om man jämför med många andra ingrepp.

En annan faktor som spelar in är vilken metod som används för fettsugningen. Den traditionella metoden är den som är förenad med störst risker för patienten. Idag finns mer moderna metoder, så som laserfettsugning och vattenassisterad fettsugning, vilket anses vara säkrare.

Vattenassisterad fettsugning är mycket vanligt, inte minst vid rumplyft, eftersom det är den metod som anses ge fettcellerna bäst förutsättningar att överleva transplantationen. Om den utförs korrekt av en duktig kirurg kan mer än två tredjedelar av fettcellerna överleva, vilket är en relativt stor mängd. Ytterligare en faktor som spelar in är hur väl du följer instruktionerna som getts av kliniken. Mer om detta nedan.

Sjukskrivning och instruktioner inför ett rumplyft

Det är viktigt att du följer instruktionerna du gått av kliniken. Om inte, höjs risken för att resultatet inte blir som du har tänkt dig. Exakta instruktioner vid ett rumplyft kan skilja sig något från klinik till klinik, men ungefär kan det se ut som följer:

Allmänna risker med plastikkirurgi

21 Feb 2018


.