V Soft Lift – Frågor och svar

Om du vill föryngra ansiktet är V soft Lift en bra metod att använda sig av. Det är som regel billigare än andra metoder, går snabbt att utföra och har en effekt som håller i upp till två år. Att det inte är permanent kan vara både till för- och nackdel. Nackdelen är att det kan bli dyrt om du ska göra det resten av livet, medan fördelen är att du helt enkelt kan vänta ut effekten om du inte skulle vara nöjd.

Det är inte alla som känner till behandlingsmetoden, så i den här texten har vi samlat ett par vanliga frågor och försöker besvara dem så gott det går.

Vad kostar det?

Det är svårt att på rak arm ge en kostnad för V Soft Lift. Det beror i huvudsak på hur många trådar som bör användas och priserna för en behandling kan skilja sig mycket åt, beroende på vad du ska göra. Generellt kan man säga att priserna kan variera mellan 4 000 och 25 000 kronor – men det är som sagt ett stort omfång. Förutom faktorerna som nämns ovan, sätter givetvis olika kliniker olika priser.

Om du vill ha ett exakt pris kommer du att behöva göra en konsultation hos en klinik. Det är först efter att en läkare har tittat på dig, och du har framfört dina önskemål, som en exakt prisuppgift kan ges. Hos många kliniker brukar ett återbesök hos en läkare några veckor efter behandlingen ingå.

Hur länge sitter effekterna i?

Man brukar säga att effekterna håller i sig i upp till två år, men det beror på ett antal faktorer. Om du röker eller solar väldigt mycket kan behandlingens hållbarhet förkortas något, och samma gäller om du tränar mycket intensivt. Det är inga problem med att träna eller sola generellt – men om det görs mycket mer än normalt kan det påverka effekten negativt. Den som vill att effekten ska sitta i längre kan göra en så kallad ”touch up” efter nio månader. Resultaten av ditt V Soft Lift kommer då att hålla sig avsevärt längre.

Hur är behandlingen?

Ett V Soft Lift går relativt snabbt att utföra, mellan en halvtimme och en timme ungefär, där du får tunna trådar införda under huden med hjälp av en nål. Patienten får samma typ av bedövning som brukar användas inför till exempel botox- eller fillersinjektioner.

Eftersom tråden som förs in har små hullingar syns effekterna direkt. Det är dock inte förrän ca två månader som det slutgiltiga resultatet syns. Huden ser då både fylligare och smidigare ut.

5 Sep 2017


.