Ett fylligare hår som känns som ditt egna!

 

Sida 3

RSS

Hårtransplantation och de risker som finns

15 Oct 2017

Det är främst två olika metoder som används för hårtransplantationer - STRIP-metoden och FUE-metoden. Oaktat vilken av dessa två metoder man använder, får riskerna med en hårtransplantation anses vara tämligen små. Oavsett hur små riskerna är, är det dock viktigt att man som patient är väl införstådd med eventuella komplikationer som kan uppstå under ingreppet.

Svullnad

Det är vanligt att man får en svullnad efter en hårtransplantation. Särskilt vanligt är det om hårtransplantationen har varit omfattande. Har man gjort en mindre behandling finns följaktligen också en lägre risk för att svullnaden uppstår.

Svullnaden lägger sig alltid inom en veckas tid, men kan under den tiden få ditt ansikte att se upplåst eller plufsigt ut. Det är viktigt att känna till att det här är helt normalt, inget farligt och att det endast varar en kortare tid. Det är också viktigt att man inte sover på mage dagen efter en operation. Detta eftersom svullnaden då kan leda till blåmärken, som dock går över ungefär när svullnaden gör det.

Ärr

Om du har behandlats enligt STRIP-metoden föreligger en viss risk för ärrbildning i områdena där håret har hämtats, något som kan komma att behöva åtgärdas. Vanligtvis görs detta genom att använda sig av FUE-metoden och sätta hår i ärret och på så vis dölja det. Det är inte ovanligt att det istället åtgärdas med ärrplastik. Hur stor risken är för att få fula ärr beror på en rad olika faktorer. Genom att gå till en erfaren kirurg minimeras i alla fall riskerna kraftigt.

Förändrad känsel

Känseln i bakhuvudet kan kännas annorlunda och lite konstig efter en hårtransplantation. När kirurgen tar ut en hudremsa kapas också flera tusen nervtrådar i ditt underhudsfett. Under ungefär sex månader efter ingreppet kan patienten komma att uppleva vad som brukar beskrivas som en frigolitkänsla i de bakre delarna av huvudet.

Att känseln sedan successivt återkommer är en naturlig del i läkningsprocessen. Att i någon grad drabbas av känselbortfall är mycket vanligt och i praktiken inget större problem för de flesta patienterna. Det viktiga är att man är införstådd med det innan man genomgår hårtransplantation.

Det slutgiltiga resultatet tar tid

Det är också viktigt att man är införstådd med att det slutgiltiga resultatet inte kommer att visa sig på en gång. Omedelbart efter att ingreppet utförts går de transplanterade hårsäckarna in en slags vilofas, vilket får som följd att håret från de nya säckarna kommer att ramla av till en början. Det är först efter ungefär ett halvår, kanske till och med lite längre än så, som håret har hunnit växa tillräckligt för att det slutgiltiga resultatet ska kunna ses.

V Soft Lift – Frågor och svar

5 Sep 2017

Om du vill föryngra ansiktet är V soft Lift en bra metod att använda sig av. Det är som regel billigare än andra metoder, går snabbt att utföra och har en effekt som håller i upp till två år. Att det inte är permanent kan vara både till för- och nackdel. Nackdelen är att det kan bli dyrt om du ska göra det resten av livet, medan fördelen är att du helt enkelt kan vänta ut effekten om du inte skulle vara nöjd.

Det är inte alla som känner till behandlingsmetoden, så i den här texten har vi samlat ett par vanliga frågor och försöker besvara dem så gott det går.

Vad kostar det?

Det är svårt att på rak arm ge en kostnad för V Soft Lift. Det beror i huvudsak på hur många trådar som bör användas och priserna för en behandling kan skilja sig mycket åt, beroende på vad du ska göra. Generellt kan man säga att priserna kan variera mellan 4 000 och 25 000 kronor – men det är som sagt ett stort omfång. Förutom faktorerna som nämns ovan, sätter givetvis olika kliniker olika priser.

Om du vill ha ett exakt pris kommer du att behöva göra en konsultation hos en klinik. Det är först efter att en läkare har tittat på dig, och du har framfört dina önskemål, som en exakt prisuppgift kan ges. Hos många kliniker brukar ett återbesök hos en läkare några veckor efter behandlingen ingå.

Hur länge sitter effekterna i?

Man brukar säga att effekterna håller i sig i upp till två år, men det beror på ett antal faktorer. Om du röker eller solar väldigt mycket kan behandlingens hållbarhet förkortas något, och samma gäller om du tränar mycket intensivt. Det är inga problem med att träna eller sola generellt – men om det görs mycket mer än normalt kan det påverka effekten negativt. Den som vill att effekten ska sitta i längre kan göra en så kallad ”touch up” efter nio månader. Resultaten av ditt V Soft Lift kommer då att hålla sig avsevärt längre.

Hur är behandlingen?

Ett V Soft Lift går relativt snabbt att utföra, mellan en halvtimme och en timme ungefär, där du får tunna trådar införda under huden med hjälp av en nål. Patienten får samma typ av bedövning som brukar användas inför till exempel botox- eller fillersinjektioner.

Eftersom tråden som förs in har små hullingar syns effekterna direkt. Det är dock inte förrän ca två månader som det slutgiltiga resultatet syns. Huden ser då både fylligare och smidigare ut.

Vet mer om fillers

7 Aug 2017

Den exakta processen för hur det går till att göra fillers behöver inte se likadan ut överallt. Det kan till exempel skilja sig mellan en klinik i Stockholm och en i Jönköping, eller mellan två kliniker i Stockholm för den delen. Dock ser den ungefär likadan ut, men att en del detaljer kan skilja sig åt något.

Fillers är ett bra tillvägagångssätt för läppförstoring. Särskilt goda resultat kan man förvänta sig om man är förhållandevis ung och är född med tunna läppar. De som är lite äldre och vars överläpp är nedsjunken eller där rynkor börjar visa sig i de yttre delarna av läpparna, kan ofta få bättre resultat med kirurgi.

En spruta brukar räcka

När det kommer till fillers brukar det i många fall räcka med endast en spruta. Om patientens har önskemål om en mer markant förstoring, kan dock två eller ännu fler sprutor än så krävas. De flesta brukar dock nöja sig med en spruta och den förstoring det innebär.

Klinikerna brukar helt enkelt fördela mängden i sprutan mellan under- och överläpp för att hitta en bra balans. Inte sällan läggs dock lite extra i överläppen, vilket brukar uppskattas. Här kan ojämnheter i läpparna eventuellt korrigeras, i samband med behandlingen.

Finns många kliniker och salonger runt om i landet

Har du väl gjort fillers och vill behålla resultaten kommer du att behöva göra en påfyllning efter ett antal månader. Eftersom det inte är ett kirurgiskt ingrepp finns det många runt om i landet som gör detta. Ingreppet är helt enkelt inte lika komplext och kräver inte samma utbildning och erfarenhet av utföraren som ett kirurgiskt ingrepp.

Du behöver således inte ta dig till Stockholm eller annan större stad för att hitta en bra kirurg för ingreppet. Visserligen finns troligen flest möjligheter att göra fillers i Stockholm, men det är möjligt i de flesta städer i Sverige.

Kan svullna efteråt

Det är vanligt att läpparna svullnar lite efter en behandling med fillers. Det här är inte en del av resultatet och brukar ge med sig efter några dagar. Du bör alltså inte planera att gå på fest eller annan tillställning du gör dig fin för, samma dag som du gör ingreppet. Bäst är att göra det ungefär en vecka innan för att vara på den säkra sidan. Skulle du vara ute i riktigt god tid kan det istället hända att resultaten försvinner. I sådana fall handlar det dock om flera månader.

En introduktion till tatueringsborttagning med laser

4 Aug 2017

Efterfrågan på att ta bort tatueringar växer fort. Du som funderar på att ta bort en tatuering är alltså långt ifrån ensam. På bara några år har tekniken för tatueringsborttagning utvecklats mycket snabbt. Fortfarande är det dock betydligt enklare att skaffa en tatuering än att få den borttagen.

Hur bra resultatet kommer att bli just för dig är svårt att svara på. Det kan bero på hur stor tatueringen är, vilken färg den är gjord i och var på kroppen den sitter. I den här texten kan du läsa om hur tatueringsborttagning fungerar.

Dessa faktorer spelar in för det slutgiltiga resultatet

Nästan alla tatueringar går att behandla, även om vissa tatueringar är lättare och andra lite svårare. Det är klokt att inte gå till kliniken med alldeles för höga förväntningar på slutresultatet. Detta gäller särskilt om tatueringen sitter djupt, har många färger och är gjord på händer eller fötter.

  • Hur djupt sitter tatueringen? Desto djupare en tatuering sitter, desto svårare är det att få bort. De tatueringar som ibland kallas för ”hemmagjorda” sitter ofta ytligare och är därmed lättare att behandla med goda resultat. Professionella tatueringar sitter i regel djupare.
  • Hur gammal är tatueringen? En äldre tatuering som har hunnit blekna är enklare att få bort med laser än de som är nya.
  • Var på kroppen sitter din tatuering? Beroende på var tatueringen sitter kan det bli lite svårare eller enklare att få bort tatueringen. Sitter tatueringen på händerna eller fötterna är det ofta svårt. Sitter de på armar och ben är det utmanande. Man brukar säga att ju närmare kroppen den sitter, desto lättare är den att få bort. Vad gäller ansiktet avråder många kliniker från tatueringsborttagning där. Detta eftersom det finns risk för ärrbildning.

Kräver flera behandlingar

Att ta bort en tatuering tar ofta flera veckor, och flera månader innan det slutgiltiga resultatet visar sig. En vanlig tatueringsborttagning kan bestå av mellan sex till tolv behandlingstillfällen innan önskade resultat uppnås. Därtill krävs ett enskilt besök för konsultation och undersökning utöver de andra tillfällena.

Allt eftersom tekniken utvecklas reduceras behandlingstiderna. I dagsläget krävs det dock fortfarande flertalet behandlingar för att nå de resultat man önskar sig. Man bör räkna med att det dessa behandlingar görs under fyra månader till ett års tid. Det finns en metod som kalls för R20-metoden, som innebär att man gör mellan två till fyra sessioner med 20 minuters mellanrum under ett och samma besök hos kliniken. Den har visat sig reducera behandlingstiden något.

Läs mer här

Vad kostar hårborttagning med laser i Stockholm?

26 Jul 2017

Har du hårväxt du vill få bort permanent kan laserbehandlingar vara ett lockande alternativ. Detta inte minst eftersom dessa överlag upplevs mindre smärtsamma än klassisk IPL. Samtidigt får du vara beredd på att det kostar en hel del. Här presenteras exempel från tre salonger i Stockholm

Salong 1

Hårborttagning med laser erbjuds på ett flertal områden på kroppen. Vid en helkroppsbehandling kostar det 7400 kr per tillfälle. Det är däremot få som genomför helkroppsbehandlingar. En tydligare jämförelse kan vara att jämföra laserbehandling som genomförs i ansiktet vilket då kostar 1600kr.

Samtidigt är de tydliga med att hårborttagning med laser inte får fullgott resultat om man inte genomför flera behandlingar över tid. Det är även orsaken till att de säljer ”paket” med tre behandlingar. Med ett sådant paket ges en hel del rabatt. Varje gång kostar då ca 1000 kr. Att de kan ge så stor rabatt handlar delvis om att de säljer flera behandlingar på en och samma gång. De knyter även upp kunden så att den inte går och fortsätter med laserbehandling hos någon annan aktör i Stockholm.

Salong 2

Här anges inte priset beroende på kroppsdel utan enbart ett så kallat ”från-pris”. En behandling med laser (eller med IPL) kostar från 1200kr. Även de har ett paketpris. Paketet innehåller tre behandlingar och kostar då från 2900kr. Även här blir därmed priset per tillfälle ca 1000 kr för den som kan betala tre tillfällen på en gång.

Den som jämför priserna mellan dessa två salonger ser alltså att det inte är helt lätt att svara på vad hårborttagning med laser kostar. Den första salongen är tydlig med att olika kroppsdelar kostar olika mycket medan denna salong inte har samma tydlighet.

Salong 3

Denna salong finns både i Stockholm och i flera andra svenska städer. Enligt prislistan kostar en hårborttagning i ansiktet 2500 kr. I jämförelse mot ovan nämnda salonger ser detta dyrt ut. Men svårigheten är att veta vad som egentligen ingår. Ofta står det enbart ”Hårborttagning Laser Ansikte” och utifrån det får kunden nästan gissa sig till vad som ingår.

Just i detta fall står det specificerat att överläpp, polisonger och haka ingår. Är det exakt samma som i laserbehandlingarna ovan? I så fall är detta ett företag med högre priser än de andra två. Men vad de andra två menar med ”ansikte” är inte helt tydligt. Ingår exempelvis polisonger?

Stor skillnad

I jämförelsen nämns inte namnen på de skönhetssalonger i Stockholm som jämförs. Risken finns alltid att priserna har ändrats eller att något företag anser sig fått mer/mindre fördel än andra. Funderar du på att genomföra hårborttagning med laser på en salong i Stockholm visar iallafall denna jämförelse att du bör jämföra priser. Det är ganska stor skillnad.

Om du funderar på ett skönhetsingrepp

20 Jul 2017

Går du i tankar på att genomföra ett skönhetsingrepp? Då vill vi att du gärna tänker igenom det innan du bokar en tid.

Varför gör du skönhetsingreppet?

Först och främst är det viktigt att veta varför du vill göra det ingrepp du funderar på. Gör du det för din egen skull, din partners skull, grupptryck eller för att samhällets normer? Om inte anledningen är att du gör den för din egen skull så bör du inte göra den. Du ska aldrig ändra på din kropp om det inte är för din egen skull. Att göra en operation för en kärlekspartner är dumt, det visar att din partner inte är nöjd med dig som du är. Varför ska du då vara tillsammans med honom eller henne? Din partner blev kär i dig för den du är, inte för den du kommer bli efter en skönhetsoperation. Om din partner är den som pushar dig till att göra en operation som du inte är helt hundra på, så är det bara att lämna och gå vidare. Vill du göra en skönhetsoperation så ska din partner, familj och vänner vara förstående eller uppmuntrande, men dem ska inte vara så pushande att det är tack vare deras “tjat” som du genomför den. Det är du som får stå ut med operationen, smärtan efteråt och eventuella biverkningar, inte dom.

Vilka är riskerna?

Det finns alltid risker vid skönhetsingrepp och operationer. Vid vissa operationer finns det specifika risker just på grund av operationen som ska utföras. För att vara säker på vilka risker som finns med den operation eller de ingrepp du tänkt göra så rekommenderas du googla på risker och vilka komplikationer det kan innebära. Bara att sövas med narkos kan vara en risk för vissa enskilda patienter, det varierar från person till person. Så du bör alltid rådgöra med en läkare och vara ärlig om du äter mediciner eller liknande som kan öka riskerna vid en eventuell operation eller ingrepp.

Vad är konsekvenserna?

Det finns alltid risker och konsekvenser vid en operation och i vissa fall är konsekvenserna större än glädjen över resultatet. Bland annat så kan man få stora komplikationer vid bröstoperationer, likväl som en bukplastik. Har man otur får man fula är som kan vara svåra att dölja, eller så är man faktiskt inte nöjd med slutresultatet.

Alla ingrepp har självklart inte risker eller några större biverkningar/komplikationer. Bland annat så är injiceringsbehandlingar relativt skonsamma mot kroppen i jämförelse med de operationer som kräver narkos. Botox är ett sådant injiceringsingrepp som är relativt skonsamt för kroppen. För dig som vill veta mer om just botox så hittar du information här: www.botoxstockholm.biz

Så kan du bli smalare utan kirurgi

14 Jul 2017

Det är många som drömmer om en smal kropp med fina kurvor. För alla är det inte en dans på rosor att nå den. För vissa handlar det om att börja tänka på vad och hur ofta man äter, för vissa handlar det om brist på träning och för vissa personer är det faktiskt riktigt svårt att få den där smala och kurviga drömkroppen.

Träna och ät rätt

För många räcker det att börja träna och tänka på vilken kost man stoppar i sig. Med träning så behöver man inte hänga på gymmet 5 dagar i veckan och träna stenhårt. Det räcker gott och väl med långa och raska promenader och lite styrkeövningar hemma. För den som vill se snabba resultat så är det hård konditionsträning och kalorisnål mat som gör susen. Det är viktigt att komma ihåg att om man tränar mycket styrka så blir man smalare, men de nya musklerna kan väga mer eller lika mycket som fettet som förbränns, så vågen behöver inte ändras. Det viktigaste med styrketräning är att hålla koll på kroppens mått och gärna ta bilder för att kunna se förändringen på svart och vitt.

Coolsculpting?

Det finns en ny metod som utförs hos kliniker runt om i landet. Ingreppet heter Coolsculpting och det innebär att kliniken fryser fettet på kroppen med hjälp av en maskin och sedan masserar ner det i kroppen igen. När fettet blir så kallt så börjar kroppen bryta ner det och efter ungefär 10 veckor så har kroppen själv arbetat bort fettet från den behandlade ytan. Ingreppet kostar några tusenlappar, men man behöver varken kniv eller narkos, så det är mycket mer skonsamt och billigare än att göra en fettsugning. Ingreppet tar ca 45 minuter, men man kan behöva göra flera ingrepp om det är många delar på kroppen som ska behandlas. Det fungerar både på ryggen, magen, höfterna, låren och andra ställen. Det frysta fettet försvinner, men det hindrar inte kroppen från att producera nytt fett på den behandlade ytan i framtiden. Så därför kan man se det som en kickstart, men man måste fortsätta hålla en bra kost och träna för att inte få nytt fett.

Operation är sista utvägen

För de som inte kan gå ner i vikt själva så finns det en sista utväg och det är operation. Det går att göra fettsugning men även olika magoperationer (fetmaoperation). Fetmaoperationer görs endast på människor som lever med extrem fetma och som måste genomgå operationen för att kunna leva ett normalt liv.

Bli snyggare utan att lägga dig under kniven

12 Jul 2017

Det finns mycket du kan göra för att bättra på ditt utseende utan att lägga dig på operationsbordet, det mesta är inte ens i närheten av så dyrt som en skönhetsoperation!

Gå till en skönhetssalong

Hos en skönhetssalong kan du få en nagelförlängning, nagelförstärkning eller bara en manikyr. Oavsett behandling så känner man sig genast mycket fräschare när naglarna är fina och välvårdade.

Skönhetssalonger kan även färga både ögonbryn och ögonfransarna. För ögonbrynen så är det vanligt att färga så de passar med den aktuella hårfärgen och ögonfransarna så brukar de flesta bara vilja göra dem mörkare och mer svarta.

Om man inte tycker att en ögonfransfärgning hjälper så kan man göra en fransförlängning. Då limmas det fast fransar på ens egna fransar och de sitter där i ungefär 3 veckor. Perfekt för den som vill känna sig lite extra fin på semestern till exempel.

För den som inte tycker att en ögonbrynsfärgning räcker så kan man testa något som heter microblading. Det är en 3D-bryntatuering som sitter i upp till 1-3 år och därefter försvinner effekten. Det är riktigt bra för den täcker kala fläckar och gör att man kan välja en annan form på sina ögonbryn samt gör att stråna ser fylligare ut. Det ser riktigt naturligt ut dessutom!

För den som vill ha längre hår så finns två val: ta hand om håret och låt det växa i vanlig takt, eller sätt i hårförlängning. Hårförlängning kan sättas i med bland annat keratinvax, microringar, flätning, att de sys fast och även hår som tas i och ur dagligen med hjälp av clips. Att sätta i löshår behöver inte bara vara för att få längre hår, många som har tunnt hår sätter i löshår som är lika långt som det egna håret bara för att få mer volym och tjockare hår.

Nästan under kniven..

För dig som vill lägga lite mer på ditt utseende så kan man injicera fillers i ansiktet. Det som brukar användas hos dessa kliniker är Juvederm och Restylane. Juvederm är lite mer slätbehandlat så det passar bättre i ansiktets mjuka delar, såsom läpparna. Restylane är mer formbart och passar bättre i kindbenen och på andra mer hårda delar av ansiktet.

Det är många som väljer att genomföra laserbehandlingar för att ta bort oönskad hårväxt, det kan vara både i ansiktet, intimområdet, magen, låren och under armarna. Att vara hårfri får ju vem som helst att känna sig så mycket mer fräsch och fin.

 

Alla är vackra oavsett

Vi måste ändå poängtera att alla individer är vackra, oavsett om man väljer att gå till en skönhetssalong eller inte. Alla är vackra och unika och duger precis som ni är!


.